WYKAZ KADRY DYDAKTYCZNEJ KURSU PILOTÓW WYCIECZEK ORGANIZOWANEGO PRZEZ 
PU-H ”EUREKA” s.c. B. i K. Dzieduszow w BIAŁYMSTOKU
 
 
1. dr hab. Anna Kuryliszyn – Moskal – adiunkt Kliniki Akademii Medycznej w Białymstoku, prowadziła wielokrotnie zajęcia na      
    kursach pilotów wycieczek organizowanych przez PU-H „Eureka” s.c. B. i K. Dzieduszow;
 
2. mgr Krzysztof Dzieduszow - współwłaściel biura turystycznego, pilot wycieczek z kilkuletnią praktyką;
 
3. Waldemar Stanisław Malewicz – przewodnik PTTK z kilkunastoletnim stażem, pilot wycieczek; członek Komisji Egzaminacyjnej
    Pilotów Wycieczek
 
4. mgr Barbara Dzieduszow – współwłaściciel biura turystycznego, pilot wycieczek z wieloletnią praktyką; członek Komisji
    Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek